Phần mềm quản lý đề tài-dự án khoa học

Mô tả Phần mềm ra đời nhằm phục vụ tốt các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh hỗ trợ các nhà quản lý và cung cấp thông tin cho tổ chức và cá nhân, nhà khoa học nghiên cứu tham khảo nhanh báo cáo nhanh kết quả nghiên cứu, tránh trùng lắp trong nghiên cứu tiết kiệm thời gian, kinh phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ