Phần mềm quản lý Khen thưởng

Mô tả Quản lý toàn diện dữ liệu về hoạt động thi đua, khen thưởng của một tổ chức, đơn vị (quản lý mọi cấp khen thưởng từ Trung ương đến cơ sở; các hình thức/loại hình khen thưởng). Quản lý dữ liệu về lịch sử thi đua, khen thưởng của đơn vị, phòng/ban và cá nhân thuộc đơn vị (tổ chức/phòng ban/cá nhân được danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng gì? Vào thời gian nào? Số quyết định?...). Quản lý dữ liệu về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng của đơn vị (khen thưởng tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị). Hỗ trợ công cụ tra cứu, tìm kiếm, thống kê và báo cáo linh hoạt đa tiêu chí giúp thuận lợi cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ