Phần mềm Quản lý Nghề nông thôn

Mô tả Cung cấp công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức Sở LĐ-TB&XH cũng như các Phòng LĐ-TB&XH của các Huyện, Thị xã, Thành phố và các Cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh thực hiện quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn qua hệ thống internet. Giải pháp mang tính thiết thực cho công tác quản lý học viên, các ngành nghề và cũng là một yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, cụ thể như: Nhằm tránh trùng lắp, tránh một học viên được hỗ trợ đào tạo nghề nhiều lần; Cán bộ quản lý tác nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian để nhận và tổng hợp thông tin khai báo; đồng thời bảo đảm tính chính xác trong việc cập nhật và xử lý số liệu; Người quản lý được cập nhật tức thời thông tin đào tạo nghề nông thôn; Đồng thời, việc triển khai phần mềm giúp cho các cơ sở đào tạo có công cụ quản lý học viên nhanh chóng, tiện lợi và chính xác
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ