Phần mềm quản lý tài nguyên nước

Mô tả Hiện đại hóa công tác quản lý, giúp quản lý có hệ thống, triệt để hơn nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giúp cơ quan quản lý có đủ cơ sở, tài liệu và là công cụ hỗ trợ mạnh, từng bước thực hiện có hiệu quả công tác quản lý TNN trên địa bàn. Cơ sở được cấp phép thực hiện báo cáo định kỳ trên mạng Internet. Truy xuất, tổng hợp thông tin cung cấp cho lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước một cách kịp thời, chuẩn xác. Cung cấp thông tin về tình trạng, mức độ khai thác tài nguyên nước, tình trạng và chất lượng xả nước thải vào nguồn nước.
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ