• Ứng dụng CNTT Nâng cao (Tin học văn phòng)
    Là khóa học giúp hoàn chỉnh những kiến thức chuyên sâu về Tin học Văn phòng Chương trình học uy tín và chất lượng, đào tạo học viên sử dụng thành thạo MS Office, MS Publisher, Office 365, SlideShare Giúp học viên có thêm những cơ hội việc làm hấp dẫn và nâng cao khả năng ứng dụng tin học nhuần nhuyễn trong học tập và đời sống
  • Ứng dụng CNTT Cơ bản (Tin học cơ bản)
    Là khóa học nền tảng hỗ trợ việc tiếp thu dễ dàng các kiến thức Tin học chuyên sâu Rèn luyện kỹ năng, sử dụng hiệu quả Word, Excel, Powerpoint, Windows, Internet, Google Drive-Google Docs Trang bị những kiến thức Tin học thiết thực, ứng dụng thường xuyên trong học tập và cuộc sống
  • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
    Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch xác định rõ Chứng chỉ Ứng Dụng CNTT sẽ là chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mới trong hệ thống giáo dục quốc dân, thay thế cho Chứng chỉ A/B/C trước đây cần được cải tiến để phù hợp với sự phát triển của xã hội.
Tổng số : 4 bài viết
Trang
1