Hoạt động dịch vụ kỹ thuật

1. Đào tạo
Các khóa đào tạo thường xuyên tại ITC Bình Thuận
- Tin học ứng dụng trình độ A, B
- Kỹ thuật Lập trình bằng ngôn ngữ Pascal
- Lập trình phát triển ứng dụng và website: PHP + My SQL; DotNet + SQL
- Xử lý đồ họa: Photoshop, CorelDraw
- Lắp ráp, cài đặt máy tính
- Căn bản và chuyên sâu mạng và hạ tầng mạng
- Chuyên gia bảo mật hệ thống và an ninh mạng
- Kỹ năng sử dụng Open Office, Ubuntu (thay thế MS - Office, Windows) 

2. Thiết kế website và phát triển phần mềm

- Xây dựng và phát triển phần mềm ứng dụng.
- Thiết kế website.

3. Tư vấn, thiết kế và triển khai
- Tư vấn giải pháp tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
- Lập và thẩm định dự án công nghệ thông tin và truyền thông.
- Tư vấn, thiết kế và triển khai phần mềm ứng dụng.
- Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống mạng.

4. Dịch vụ Ứng cứu sự cố máy tính và cung cấp linh kiện, thiết bị công nghệ thông tin
- Ứng cứu sự cố máy tính cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
- Sửa chữa, bảo trì và cung cấp linh kiện, thiết bị công nghệ thông tin.
- Hosting website, Quảng cáo trên môi trường internet.


Các tin tiếp
Trang
1