Phầm mềm Quản lý Giấy mời họp

Mô tả Phần mềm quản lý giấy mời họp (phần mềm gửi, nhận văn bản) là phần mềm dành cho các cơ quan nhà nước, đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản trên hệ thống trực tuyến. Không chỉ hướng đến việc giải quyết các nghiệp vụ khi thiết kế xây dựng phần mềm còn được chú trọng đến việc làm ra giao diện đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng. Phần mềm phù hợp triển khai cho nhiều đơn vị thuộc: Khối đảng, Mặt trận và các đoàn thể và các cơ quan hành chính nhà nước.
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ