Phần mềm quản lý đầu tư

Mô tả Quản lý mọi thông tin; tiến độ, kết quả thực hiện của dự án đầu tư ngoài ngân sách (từ khi dự án được cấp phép đến suốt quá trình dự án đi vào hoạt động). Hình thành cơ sở dữ liệu về dự án đầu tư ngoài ngân sách của tỉnh Bình Thuận. Mọi cơ quan có quyền tương tác nghiệp vụ thực hiện cập nhật và khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của ngành mình theo phân quyền đảm bảo đúng theo các quy định về quản lý dự án ngoài ngân sách được UBND tỉnh phân công Hệ thống báo cáo, thống kê đa dạng về tiêu chí, phong phú về mặt hình thức (số liệu theo biểu mẫu, biểu đồ); có khả năng phân tích, đánh giá dữ liệu. Tích hợp công cụ báo cáo trực tuyến về kết quả, tiến độ triển khai dự án của chủ đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định hiện hành. Hệ thống hoạt động tốt trên các loại thiết bị cầm tay (Smart phone, Tablet, v.v). Giao diện tùy biến cho phù hợp cho từng loại thiết bị.
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ