Phần mềm quản lý lưu trữ

Mô tả Hỗ trợ hiệu quả cho nghiệp vụ lưu trữ, giảm thời gian kiểm tra, theo dõi và tổng hợp báo cáo theo quy định. Cung cấp công cụ tra cứu tài liệu hiệu quả cho các tổ chức, đơn vị có nhu cầu khi có tham gia vào mạng Truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh (đối với những tài liệu được phép tra cứu). Hình thành và cung cấp cơ sở dữ liệu ban đầu về thông tin tài liệu lưu trữ.
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ