PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ VỀ ĐỊA PHƯƠNG CƯ TRÚ

Mô tả Phần mềm Quản lý người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú là ứng dụng phục vụ trong công tác quản lý danh sách người chấp hành xong án phạt tù. Phần mềm gồm 4 phân hệ chính: Phân hệ quản trị hệ thống, Phân hệ danh mục, Phân hệ chức năng nghiệp vụ, Phân hệ báo cáo, thống kê. Phân hệ quản trị hệ thống giúp người dùng khai báo và quản lý các thông tin dùng cho toàn bộ phần mềm, quản lý chức truy cập phần mềm của người dùng. Phân hệ danh mục là phân hệ phục vụ định danh những danh mục cần thiết để thuận tiện trong quá trình thao tác với các tác vụ chính của phần mềm. Phân hệ chức năng nghiệp vụ thực hiện các thao tác chính trong nghiệp vụ quản lý danh sách ngưới chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú. Phân hệ báo cáo, thống kê cho người dùng xem số liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau. Qua đó giúp người dùng có cái nhìn tổng quan trong công việc quản lý đồng thời hỗ trợ thuận tiện trong công tác lưu trữ.
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ