Phần mềm quản lý thông tin Khiều nại - Tố cáo

Mô tả Phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo là ứng dụng phục vụ trong công tác quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo tại Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Thuận. Phần mềm gồm 3 phân hệ chính: Phân hệ chức năng nghiệp vụ, Phân hệ báo cáo/thống kê, Phân hệ cấu hình danh mục. Phân hệ chức năng nghiệp vụ thực hiện các thao tác chính trong nghiệp vụ quản lý đơn thư. Phân hệ báo cáo/thống kê cho người sử dụng xem số liệu theo nhiều hướng khác nhau. Qua đó giúp người sử dụng có cái nhìn tổng thể hơn trong công việc quản lý thông qua các báo cáo thống kê. Đồng thời cũng có thể đưa người dùng đến dữ liệu chi tiết thông qua các báo cáo tổng hợp số liệu. Phân hệ cấu hình danh mục là phân hệ phục vụ định danh những danh mục cần thiết để thuận tiện trong quá trình thao tác với các tác vụ chính của phần mềm.
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ