Phần mềm Quản lý Thủ tục hành chính

Mô tả Xây dựng phần mềm quản lý, cập nhật tập trung về TTHC của riêng tỉnh Bình Thuận kết nối đồng bộ đến CSDL quốc gia về TTHC và thực hiện thiết lập các giao thức kết nối, chia sẻ cho các ứng dụng khác của tỉnh.
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ