Phần mềm Tổng đài tin nhắn thông báo kết quả hồ sơ một cửa

Mô tả Cổng tin nhắn SMS Bình Thuận được triển khai kết nối các ứng dụng của tỉnh có sử dụng chức năng gửi tin nhắn SMS. Cổng tin nhắn SMS được xây dựng ứng dụng trên phạm vi toàn tỉnh với CSDL đáp ứng được yêu cầu lớn về mặt dung lượng và tốc độ truy xuất. Hệ thống tạo kênh liên lạc thông qua điện thoại di động trên nền tảng viễn thông và công nghệ thông tin giữa cơ quan hành chính và người dân với đặc điểm ưu việt nhanh chóng, chính xác và tiện dụng. Theo dõi, cập nhật, tổng hợp thống kê báo cáo số liệu tin nhắn đầy đủ, kịp thời và chính xác theo những tiêu chí đặt ra. Cung cấp và chia sẻ số liệu cho đơn vị quản lý cổng tin nhắn tập trung một cách hiệu quả. Hệ thống hoạt động trên mạng Internet. Các chức năng được thiết kế theo từng phân hệ (module) độc lập, chức năng được thiết kế, xây dựng theo từng đối tượng sử dụng, đáp ứng khả năng nâng cấp, mở rộng trong tương lai và an toàn bảo mật đối với CSDL của hệ thống. Hệ thống có khả năng làm việc trên cơ sở dữ liệu lớn, ổn định, bảo mật và theo hướng phát triển mở rộng.
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ