Tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận năm 2023

1. Nhu cầu, hình thức tuyển dụng

a) Nhu cầu tuyển dụng 03 chỉ tiêu cho các vị trí việc làm:

 - 02 chỉ tiêu ở vị trí Công nghệ thông tin hạng III.

- 01 chỉ tiêu ở vị trí Kế toán viên

b) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

File đính kèm:

25 TB-STTTT.pdf

Phieu dang ky.doc

 PL tieu chuan.pdf