Phần mềm Đánh giá bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh, cấp huyện

THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Thời gian công bố: ngày 01 tháng 3 năm 2023

Tên sản phẩm/ dịch vụ: Phần mềm Đánh giá bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh, cấp huyện

Mục tiêu giải pháp:

- Cung cấp công cụ phục vụ đánh giá số liệu DTI hằng năm cho các Sở ban ngành, UBND huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Phần mềm cho phép định nghĩa bộ tiêu chí và tạo mẫu phiếu động hằng năm, được thiết kế với quy trình 3 bước: Tạo bảng tiêu chí đánh giá (đơn vị tự đánh giá), Xem phiếu đánh giá (đơn vị và Hội đồng), Thẩm định đánh giá (Hội đồng thẩm định). Phần mềm là công cụ đắc lực cho đơn vị làm nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo số liệu DTI hằng năm của tỉnh, giúp cho việc lưu trữ số liệu, tính toán, xếp loại các hạng mục, các đơn vị được nhanh chóng hơn, chính xác hơn, dễ tra cứu hơn khi cần.

- Việc triển khai phần mềm chấm điểm Chỉ số DTI sẽ giúp đánh giá công tác được thuận tiện, nhanh chóng, khoa học hơn; giúp các sở, ngành, đơn vị tiết kiệm chi phí in ấn văn bản, tài liệu kiểm chứng; tiết kiệm thời gian, tránh tình trạng thất lạc tài liệu và đảm bảo sự minh bạch rõ ràng và tính chính xác cao trong quá trình đánh giá xếp hạng Chỉ số

 

Mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ:

1. Chức năng quản trị hệ thống

- Quản trị danh mục dùng chung: Danh mục nhóm cơ quan, trạng thái đánh giá, bảng xếp loại đánh giá, cài đặt khung thông số xếp loại

- Đăng nhập hệ thống, Thay đổi mật khẩu: sử dụng tài khoản mail công vụ của tỉnh (không tạo tài khoản mới), đăng nhập theo cơ chế SSO

- Thiết lập thông số chung hệ thống: cho phép thiết lập các tham số hệ thống phục vụ khởi tạo các chức năng tự động hoặc tiện ích

- Quản trị người dùng và các cơ quan: cho phép quản trị cơ cấu tổ chức, danh sách và tài khoản người dùng truy cập hệ thống

- Quản trị chức năng, phân quyền sử dụng

2. Chức năng Quản lý kỳ đánh giá

Cho phép quản trị đợt đánh giá; tạo bộ tiêu chí, tiêu chí thành phần cho đợt đánh giá đó; phần quyền cho các thành viên thẩm định được quyền xem và thẩm định cho những tiêu chí, tiêu chí thành phần nào?.

- Thiết lập năm đánh giá

- Thiết lập bộ tiêu chí đánh giá cấp tỉnh và phương pháp đánh giá cho từng tiêu chí

- Thiết lập các tiêu chí đánh giá cấp huyện và phương pháp đánh giá cho từng tiêu chí

- Thiết lập các phương pháp đánh giá cho từng tiêu chí:

+ Phương án chọn một

+ Phương án chọn nhiều

+ Phương án đánh giá theo công thức cho sẵn

+ Phương án tự nhập khác

- Thiết lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, huyện và tổ thẩm định

- Phân công thành viên vào các tổ của hội đồng thẩm định cấp huyện, tỉnh

- Phân công Tổ thẩm định theo nhóm các cơ quan

- Phân công đánh giá cho từng thành viên của Tổ thẩm định cấp tỉnh theo từng chỉ tiêu

3. Chức năng tự đánh giá

Các đơn vị được cấp tài khoản đăng nhập vào phần mềm tự đánh giá, chấm điểm và dẫn chứng, giải trình cho nội dung mình đánh giá.

- Các đơn vị tự thực hiện đánh giá theo bảng tiêu chí cho sẵn

- Xác nhận và gửi cho tổ chức thẩm định

- Theo dõi giám sát các đơn vị chưa thực hiện đánh giá theo quy định

- Kết xuất bảng đánh giá ra định dạng Excel

4. Chức năng thẩm định đánh giá

Thành viên hội đồng thẩm định nhận kết quả tự chấm điểm của các đơn vị tương ứng với các tiêu chí, tiêu chí thành phần mình được ban quyền, thực hiện tiếp việc đánh giá chấm điểm lại kết quả.

- Tiến hành thẩm định DTI dựa trên bàng tự đánh giá của đơn vị gửi lên

- Thẩm định theo sự phân công của Tổ, từng tiêu chí phân công cho từng thành viên thẩm định.

- Chuyển đánh giá lại nếu bảng tự đánh giá chưa chính xác.

- Duyệt kết quả thẩm định: chủ tịch hội đồng thẩm định nhận kết quả tự chấm của các đơn vị và kết quả thẩm định của các thành viên thẩm định, thực hiện tiếp việc phê duyệt kết quả.

- Thực hiện xếp loại bảng thẩm định: tự động xếp loại và chủ động xếp loại, Kết xuất bảng đánh giá, thẩm định ra định dạng Excel

- Công bố kết quả: Thực hiện việc công bố kết quả thẩm định đánh giá, xếp hạng cho các đơn vị

5. Chức năng báo cáo thống kê

Trên cơ sở tổng điểm của đơn vị đã tổng hợp, xếp hạng các đơn vị theo nhóm (sở ban ngành và huyện theo từng hạng mục, tổng hợp các hạng mục). Đồng thời vẽ biểu đồ chỉ số theo nhiều hình thức tùy chọn: biểu đồ điểm, biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn.

Tổng hợp số liệu:phần mềm căn cứ vào điểm đánh giá cuối cùng do Hội đồng duyệt để tính toán, tổng hợp điểm của đơn vị theo nhóm (sở ban ngành, huyện theo từng hạng mục, tổng hợp các hạng mục).

Tại cấp tỉnh:

- Báo cáo danh sách theo thứ hạng theo cơ quan và biểu đồ

- Báo cáo danh sách theo thứ hạng theo tiêu chí đánh giá và biểu đồ

- So sánh đánh giá giữa các năm và biểu đồ hiển thị

Tại cấp huyện:

- Báo cáo danh sách theo thứ hạng theo cơ quan và biểu đồ

- Báo cáo danh sách theo thứ hạng theo tiêu chí đánh giá và biểu đồ

- So sánh đánh giá giữa các năm và biểu đồ hiển thị

Giá phần mềm:

- Phần mềm chấm điểm Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (triển khai cho các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố): 120.000.000 triệu (một trăm hai mươi triệu đồng/1 năm).

- Phần mềm chấm điểm Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cho một đơn vị cấp huyện (triển khai cho các xã, phường thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố): 30.000.000 triệu (Ba mươi triệu đồng/1 năm), Giá thay đổi theo quy mô đơn vị hành chính.

 

Mô tả I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận - Mã số doanh nghiệp: - Địa chỉ: 192 Phạm Hùng, Phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận - Điện thoại/fax: 0252 3750292 - Email: info@itc.binhthuan.gov.vn - Website: itc.binhthuan.gov.vn
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ