Phần mềm quản lý Internet và Game online

Mô tả Cung cấp công cụ hỗ trợ cho người dân thực hiện đăng ký cấp “giấy chứng nhận đủ điện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thông qua internet” nhằm hạn chế thời gian đi lại, chỉnh sửa nếu có sai sót trong quá trình nộp hồ sơ theo yêu cầu. Giúp người dân chủ động thời gian cũng như tạo thuận lợi việc theo dõi tiến độ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính công và xử lý hồ sơ đúng hạn, giảm thiểu sai sót và trể hạn.
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ