Phần mềm quản lý chất lượng Nông, Lâm và Thuỷ sản

Mô tả Phần mềm ra đời với mục đích là đáp ứng phong cách làm việc chú trọng tính hiệu quả, khẩn trương và mang lại hiệu suất công việc cao tiết kiệm thời gian.Cung cấp công cụ quản lý theo hướng tin học hóa nghiệp vụ quản lý tại đơn vị, bao gồm các hoạt động như: Quản lý cơ sở khai thác, thu mua, chế biến nông-lâm-thủy sản, Quản lý nghiệp vụ kiểm tra an toàn thực phẩm, Quản lý mẫu kiểm nghiệm, Quản lý Tập huấn nghiệp vụ, Quản lý Cấp giấy chứng nhận…. Hình thành một cơ sở dữ liệu của ngành qua các năm, nhằm tạo điều khiện thuận lợi cho công tác quản lý điều hành và công tác tổng hợp số liệu một cách nhanh chóng.
Thanh toán
  • + Thanh toán sau khi nghiệm thu và bàn giao website.
  • + Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thực hiện
  • + Liên hệ
Bảo hành
  • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại ITC BinhThuan
  • + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  • + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
  • + Bàn giao CD code lập trình
  • + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  • + Admin quản trị website
  • + Thông tin hướng dẫn quản trị website
Thông tin liên hệ