Sẽ quản lý hoạt động thanh toán cho dịch vụ nội dung số

Cơ quan quản lý nhà nước đã bàn bạc để đưa ra giải pháp ngăn chặn kênh thanh toán qua ngân hàng để thanh toán các dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm rất nhiều dịch vụ vi phạm pháp luật như vi phạm bản quyền và cung cấp các nội dung xuyên biên giới không phù hợp với pháp luật Việt Nam.
Theo tin từ Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TT&TT và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, ngày 22/6/2017, tại Hà Nội, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã có buổi làm việc để trao đổi, bàn bạc về một số vấn đề liên quan đến hoạt động thanh toán điện tử đối với các dịch vụ nội dung số trên mạng, trong đó có các dịch vụ, nội dung được cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam của Facebook, Google, Apple, Netflix... 

Hiện nay, hoạt động thanh toán điện tử đang khá phổ biến đối với một số dịch vụ nội dung số như xem phim trực tuyến, chơi game, tải các ứng dụng dịch vụ nội dung khác từ các appstore... với nhiều hình thức thanh toán trực tuyến khác nhau. Bên cạnh các giao dịch thanh toán cho hàng hoá, dịch vụ hợp pháp mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, cũng đã xuất hiện các giao dịch, thanh toán cho các dịch vụ, hàng hóa bất hợp pháp thông qua thẻ tín dụng quốc tế, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam. Do vậy, Bộ TT&TT và Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ có kế hoạch hợp tác trong việc tăng cường quản lý hoạt động thanh toán đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 

Tại buổi làm việc, Vụ Thanh toán trình bày về chủ trương, sự quan tâm của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý, giám sát các hoạt động thanh toán điện tử nói chung và đối với dịch vụ nội dung số nói riêng để có giải pháp ngăn chặn việc thanh toán cho các sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp trên môi trường mạng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, theo đúng tinh thần Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

Hai bên cũng đã bàn bạc một số nội dung để tiến tới cơ chế phối hợp tăng cường công tác quản lý hoạt động thanh toán điện tử đối với các dịch vụ nội dung số trên mạng trong thời gian tới. Đồng thời hai bên đã đạt được thỏa thuận ban đầu là sẽ có giải pháp để chặn kênh thanh toán qua ngân hàng để thanh toán các dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm rất nhiều dịch vụ vi phạm pháp luật như vi phạm bản quyền và cung cấp các nội dung xuyên biên giới không phù hợp với pháp luật Việt Nam. 

Nguồn: ICT News