Tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận năm 2020

1. Nhu câu tuyển dụng:

1.1. Số lượng: 05 viên chức.

1.2. Vị trí tuyển dụng:

- Quản trị hệ thống: 02 viên chức.

- Phát triển phần mềm: 03 viên chức.

2. Hinh thưc tuyển dụng: Xét tuyển

File đính kèm

10 TB-STTTT 13.3.signed.signed.pdf

Phieu_kem.doc